Kontakt

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie, administrowanie Ligą jest:

TENNIS STARS MAGDALENA WIELEC
Ul. Woronicza 76/130
02-640 Warszawa

Tel. +48 790 004 853 

NIP: 833-131-97-80
REGON: 015885739

Nr konta: 69 1950 0001 2006 0014 3083 0001 BANK PEKAO SA

Formularz kontaktowy: